Sessies

Oriënterend gesprek (intake)
Mijn werkwijze houdt in dat ik in een eerste gesprek probeer helder te krijgen waarom je precies naar een Psychosociaal Werkende bent gekomen. Dit gesprek kost je niets. Vaak wordt dan al duidelijk of ik je verder kan helpen, of dat het me beter lijkt je te verwijzen naar een meer gespecialiseerde hulpverlener. 

Vervolg
In de eerste sessies worden de doelen verder geformuleerd. Deze doelen kunnen bijgesteld of vernieuwd worden, zij vormen het uitgangspunt van iedere sessie. Zowel jij als ik kunnen de sessies beëindigen omdat de doelen bereikt zijn of om andere redenen. De laatste sessie wordt benut ter afronding (evaluatie / afscheid).

Praktische informatie
Je kunt jezelf via het contactformulier aanmelden. Een sessie duurt 60 – 90 minuten, omdat ik graag ruim de tijd neem voor een consult. Bij het coachen van kinderen vindt dit 1 op 1 plaats, waarbij ik een uur met het kind werk en aansluitend een half uur met de ouders/verzorgers het gesprek evalueer. 

Over mezelf
Ik heb mij geschoold in de therapeutische richting: HBO Psychosociaal Werkende, met een groot aantal vakgebieden. Een korte samenvatting: psychologie, psychotherapie, therapeutische gespreksvoering, lichaamsgerichte- en alternatieve georiënteerde benaderingen.

Voedingadviezen
Daarnaast geef ik voedingsadviezen en begeleid ik mensen om hun doelen te bereiken. Hoe je je voelt in je lijf, wordt voor een groot deel bepaald over hoe je over jezelf denkt. Belangrijk is ook de omgeving waar je vandaan komt, waar je werkt, met wie je omgaat etc. Dit noemen we "systemen" en deze kunnen je belangrijke informatie geven.

Voorbeeld
Bijvoorbeeld over hoe je je voelt, hoe je denkt over bepaalde dingen. Wanneer dingen helder gemaakt worden, dan kun je bewustere keuzes maken. Ik combineer bovenstaande met magnetiseren en ontspanningsoefeningen.

Contact

    Bedankt! Je bericht is verstuurd.
    Niet mogelijk om je bericht te sturen. Controleer de fouten en probeer opnieuw a.u.b. .